iPhone X är förmodligen den mest innovativa iPhone Apple någonsin har skapat.

Följ med som vi guidar dig genom hur du stänger av iPhone X.

Så här stänger du av iPhone X

Det finns två sätt att stänga av iPhone X, via programvara eller hårdvara.

Hårdvara metod

  1. Tryck antingen på Volym upp eller Volym ned i en sekund och håll sedan sidoknappen i 5 sekunder.
  2. Avstängningsreglaget ska visas.

Alternativt, om iPhone X inte svarar via programvara, tryck på volymen Upp i 1 sekund, följt av Volym nedåt i 1 sekund och tryck och håll ned sidoknappen tills iPhone stängs av och visar Apple-logotypen igen.

Mjukvara metod

  1. Gå till Inställningar>Allmän.
  2. Avstängningsreglaget ska visas.

På tidigare generationer av iPhones kunde du helt enkelt trycka på och hålla strömbrytaren intryckt i några sekunder och det skulle visa programvarans strömbrytare.

För mer hjälp att få ut mesta möjliga av dina Apple-enheter, kolla in våra guider och följande artiklar:

  iPhone X: Skapa användbara genvägar med en virtuell hemknapp för ett super effektivt användargränssnitt