Med Apple Pencil och iPad Pro kan användarna skapa en ny anteckning från låsskärmen genom att helt enkelt trycka på skärmen med penna. Det finns dock något mindre elegant men användbart sätt att komma åt Notes från icke-Apple Pencil-aktiverade iPads eller din iPhone.

Följ med för att lära dig hur du aktiverar den här funktionen …

  1. Öppnainställningar. Bläddra ner tillanteckningar.
  2. Knacka påÅtkomstnoteringar från LåsskärmunderLÅSSKÄRM KONTROLLCENTER.
  3. Du kommer nu att bli uppmanad med tre alternativ:Av,Skapa alltid ny anteckning, ellerFortsätt senast not.
  4. När du väl valt en av de två senare måste du lägga till genvägen till Notes till ditt kontrollcenter. För att göra detta svep hela vägen tillbaka till huvudetinställningarsida, bläddra upp och hittaKontrollcenter.
  5. KranAnpassa kontroller. Bläddra till botten tills du hittaranteckningaroch tryck på den gröna+knappen bredvid den.

Och det är ganska mycket allt som finns där. Om du vill lägga till en anteckning ringer du bara på Kontrollcenter på låsskärmen och trycker på ikonen Anteckningar.

För mer hjälp att få ut mesta möjliga av dina Apple-enheter, kolla in våra guider och följande artiklar: