Apple upped iPhone-gränsen från 150 MB till 200 MB bara förra veckan .. och nu begränsas den helt och hållet.

Med IOS 13 kommer Apple att varna användare när de försöker starta en stor nedladdning på ett mobilnät, men du får åsidosätta det.

I detta fall är App Store-versionen av PUBG större än 2 gigabyte. När du försöker ladda ner spelet på iOS 12, skulle det helt enkelt inte vara tillåtet på mobildata.

I IOS 13 visar systemet nu en dialog om att appstorleken är stor och noterar filstorleken. Användare kan välja att fortsätta ladda ner eller schemalägga det senare senare när enheten återgår till en Wi-Fi-anslutning.

Detta beteende är även anpassningsbart i Inställningar. Det finns en ny preferens i iTunes App Store heter ”App Downloads”. Standardalternativet är ”Fråga om över 200 MB” och visar ovanstående bildvarning.

I ”Ask First” -läget är användaren alltid uppmanad att bekräfta en mobilappladdning. I den andra änden av spektret, väljer du ”Alltid tillåt” tar bort alla hinder och det betyder att systemet lyckligtvis slutför nedladdningar på mobilen utan några avbrott. Detta är idealiskt för användare med obegränsade dataplaner.

Tillstånd krävs alltid när iPhone roaming utomlands.

MacStadium Private Cloud för Mac

  IOS 13 Meddelanden: Så här väljer du profilfoto och visningsnamn för iMessage - iTricks